سرور مجازی خارج

سرور 2GB رم و 2 هسته CPU
سرور رم 3GB و 4 هسته cpu