درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 واحد بررسی مشكلات سایت
چنانجه قصد دارید مشکل شما توسط تیم ما بررسی شود لطفا از این بخش ارسال کنید.
 واحد ثبت و بررسی مشكلات مربوط به دامنه
هرگونه مشکل یا سوال در زمینه ی ثبت انتقال یا بررسی دامنه داشتین از این بخش ارسال کنید