هاست دایرکت ادمین

هاست یک گیگ
هاست دو گیگ
هاست سه گیگ
هاست چهار گیگ
هاست پنج گیگ
هاست شیش گیگ
هاست هفت گیگ
هاست هشت گیگ
هاست vip با منابع اختصاصی
هاست نه گیگ وردپرس
هاست 10 گیگ