سرور مجازی خارج

سرور 2GB رم و 2 هسته CPU
سرور رم 4GB و 7 هسته cpu
سرور مجازی خارج - رم ۳۲GB و 8 هسته cpu