خدمات whmcs

درخواست خدمات نصب whmcs

برای مشاهده ی جزئیات این پلن وارد سایت آکادمی میلاد علیزاده بشید سپس در منو در بخش دیگر خدمات زیر منو پشتیبانی VIP رو مشاهده کنید.

آپدیت به آخرین ورژن whmcs

برای مشاهده ی جزئیات این پلن وارد سایت آکادمی میلاد علیزاده بشید سپس در منو در بخش دیگر خدمات زیر منو پشتیبانی VIP رو مشاهده کنید.

پیکربندی و کانفیگ whmcs

برای مشاهده ی جزئیات این پلن وارد سایت آکادمی میلاد علیزاده بشید سپس در منو در بخش دیگر خدمات زیر منو پشتیبانی VIP رو مشاهده کنید.

امنیت whmcs

برای مشاهده ی جزئیات این پلن وارد سایت آکادمی میلاد علیزاده بشید سپس در منو در بخش دیگر خدمات زیر منو پشتیبانی VIP رو مشاهده کنید.

بهینه سازی whmcs

برای مشاهده ی جزئیات این پلن وارد سایت آکادمی میلاد علیزاده بشید سپس در منو در بخش دیگر خدمات زیر منو پشتیبانی VIP رو مشاهده کنید.

فعال سازی اتوماسیون - کرونجاپ whmcs

برای مشاهده ی جزئیات این پلن وارد سایت آکادمی میلاد علیزاده بشید سپس در منو در بخش دیگر خدمات زیر منو پشتیبانی VIP رو مشاهده کنید.

دانلود آخرین ورژن whmcs

برای مشاهده ی جزئیات این پلن وارد سایت آکادمی میلاد علیزاده بشید سپس در منو در بخش دیگر خدمات زیر منو پشتیبانی VIP رو مشاهده کنید.